กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม

ข้อสำคัญเกี่ยวกับ กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ที่ผู้เล่นควรรู้

Game Guide (แนะนำเกมเบื้องต้น)

วิธีการควบคุม ตัวละครต่างๆ ภายในเกม

NPC (ต่างๆภายในเกม)

ตัวละครช่วยเหลือ ต่างๆภายในเกม

Game Info (ความน่าสนใจของเกม)

ความน่าสนใจของเกม และจุดเด่นต่างๆ ที่ไม่เหมื่อนใคร

Character (อาชีพต่างๆ ภายในเกม)

อาชีพ ต่างๆ และจุดเด่นสำคัญ ขอตัวละครนั้นๆ