[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 18 เมษายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 (09.00 - 16.00 น.)

[RAN] ประกาศชี้แจงการขายไอเทม Costume แบบมี Stat

ประกาศชี้แจงการขายไอเทม Costume แบบมี Stat รายละเอียดคลิก ...

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 10 เมษายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา pcard

ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา pcard ขณะนี้ทางทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของไอเทมตีบวกที่ได้มาโดยมิชอบซึ่งได้รับผลประโยชน์ มาจากผู้กระทำผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม ...

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 3 เมษายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 (09.00 - 16.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

ปิดปรับปรุงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (09.00 - 16.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (09.00 - 12.00 น.)