[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 (13.00 - 17.00 น.)

[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (14.00 - 17.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (09.00 - 12.00 น.)

[RAN] ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา pcard

ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา pcard ขณะนี้ทางทีมงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของไอเทมตีบวกที่ได้มาโดยมิชอบซึ่งได้รับผลประโยชน์ มาจากผู้กระทำผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม ...

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 30 เมษายน 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 (09.00 - 14.00 น.)