[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 17 กันยายน 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 กันยายน 2562 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 06.00 - 18.00 น. ********************** : - ปิดปรับปรุงอัพเดทระบบ Server ให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น - Web Shop Sale : RAN Fashion Week   ทีมงาน...

[RAN] แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน 12 กันยายน 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 12 กันยายน 2562 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 06.00 - 18.00 น. : - ปิดเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาของ Server แลคและค้าง   ทีมงาน RAN Online วันที่ 11 กันยายน 2562 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 10 กันยายน 2562

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.

[RAN] ประกาศชี้แจงขยายระยะเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน

ประกาศขยายระยะเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 22.00  ถึง วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 15.00 น.

[RAN] Update ไฟฟ้าใหม่ ซอยยากขึ้น มันส์กว่าเดิม !!

พบกับการ Update วอร์ ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ หวดให้มันส์ ฆ่าให้เรียบ ซอยยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน มาพร้อม Buff ใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับชับชนะ ลุยกันเลย !!

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.

[RAN] แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน 14 สิงหาคม 62

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 14.00 น.

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.