[RAN]วิธีการสมัคร Play ID

2070
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ PLAYPARK ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน 
 
การสมัครเป็นสมาชิกของ PLAYPARK เพื่อนำ Play ID นี้ ไปเล่นเกม มีอยู่ 2 แบบให้เลือก