[RAN] ระบบการตีบวก

2616

[RAN] ระบบการตีบวก

การตีบวกในเกมนั้น จะสามารถทำได้โดยการคลิ๊กซ้ายที่ไอเทมสำหรับตีบวก ยกตัวอย่างน้ำยาขัดเงา เมื่อคลิ๊กซ้ายไปแล้วให้ลากไอเทมไปตรงอุปกรณ์ที่จะตี จากนั้นกดคลิ๊กขวา ก็จะเป็นการตีบวกไอเทมครับ

โดยเราสามารถตีบวกได้ 2 ประเภทคือ

1. อุปกรณ์ป้องกัน ในส่วนอุปกรณ์ป้องกันที่จะสามารถตีบวกได้จะมีดังนี้ 

– เสื้อ
– เข็มขัด
– กางเกง
– ถุงมือ
– รองเท้า

ในการตีบวกอุปกรณ์ป้องกันนั้นต้องใช้ไอเทมในการตีบวกดังนี้

– น้ำยาขัดเงา ตีบวก 1-4

– น้ำยาขัดเงาอย่างดี ตีบวก 5-9

– ไขมุก ตีบวก 10-11 ในการตีบวก 11 ต้องใช้ไอเทมไขมุก 2 เม็ด

2. อาวุธและเครื่องประดับ ในส่วนอาวุธและเครื่องประดับที่จะสามารถตีบวกได้จะมีดังนี้ 

– อาวุธ
– ต่างหู
– แหวน

ในการตีบวกอาวุธและเครื่องประดับนั้นต้องใช้ไอเทมในการตีบวกดังนี้

– แปรงขัดสนิม ตีบวก 1-4

– พลอยแดง ตีบวก 5-9 

– ทับทิม ตีบวก 10-11 ในการตีบวก 11 ต้องใช้ไอเทมทับทิม 2 เม็ด

*คำเตือน ในการตีบวกตั้งแต่ 5 ขึ้นไปไอเทมมีโอกาสล้มเหลว ซึ่งจะสุ่ม ระดับคงที่ / ระดับลด 1 / ระดับลดเหลือ 0 / และไอเทมมีโอกาสสูญหายเมื่อล้มเหลว ถ้าไม่ต้องการให้ไอเทมสูญหายต้องใส่ สร้อยคอมังกรทอง ครับ

ในส่วนสุดท้ายนี้ เพื่อนๆหลายคงอาจจะยังไม่รู้ว่า ไข่มุก และ ทับทิม หาจากไหน ซึ่งเพื่อนๆ สามารถหาได้จากการตีมอนสเตอร์ทั่วไปครับ และจะดรอปเป็น ผงไข่มุก และ ผงทับทิม

เราสามารถนำไอเทมดังกล่าวไปรวมได้ที่ NPC เพรญ่า โดยต้องไปซื้อไอเทมสองชิ้นนี้มาก่อนครับคือ 1. แผ่นทองคำ 2. น้ำประสานทอง

ในการรวมไอเทมต้องใช้ แผ่นทองคำ 1 ชิ้น / น้ำประสานทอง 1 ชิ้น / ผงไข่มุก หรือ ผงทับทิม 5 ชิ้น ก็จะรวมได้ไอเทมไข่มุก หรือ ทับทิมได้ 1 ชิ้่นครับ โดยเมื่อมีไอเทมพร้อมแล้วก็คุยกับ NPC เพรญ่าอีกครั้ง
จะมีเมนู นำผงทับทิม กับส่วนประกอบ มาแลกเป็นทับทิม และเมนู นำผงไข่มุกกับส่วนประกอบ มาแลกเป็นไขมุก เพิ่มขึ้นมาครับ เมื่อเลือกที่เมนูดังกล่าวจะเป็นการผสมไอเทมครับ