[RAN]วิธีการสร้างคลับ

1541

วิธีการสร้างคลับ

1.รวบรวมผู้เล่นที่จะอยู่ในคลับเดี่ยวกันให้ได้ 5 คน โดยต้องอยู่ใน Party เดียวกัน
2.ให้คนที่เป็นหัวหน้า Party ไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนของตัวเอง [ในศูนย์การศึกษา] [หัวหน้า Party จะเป็นหัวหน้าคลับ] 
 
3.พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน เลือกหัวข้อสอบถามเกี่ยวกับคลับ 
**เงื่อนไขการสร้างคลับ จะต้องมีเลเวล 30 ขึ้นไป มีเงิน 1 ล้านเป็นค่าลงทะเบียน สามารถเพิ่มระดับจำนวนสมาชิกได้ โดยการจ่ายเงินเพิ่ม
ในกรณีที่จะยุบคลับที่ก่อตั้งขึ้นมา หัวหน้าคลับจะเสียค่าประสบการณ์ไปส่วนหนึ่ง
ในกรณีที่สมาชิกคลับถูกไล่ออกหรือกดออกจากคลับด้วยตนเอง จะสามารถสร้างคลับใหม่ได้เองทันที แต่ถ้าจะไปอยู่คลับอื่นจะต้องเว้นช่วงรอ 1 วัน**
4.กดจัดตั้งคลับ ระบบจะให้สร้างชื่อคลับ (ชื่อคลับห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ,คำหยาบคาย,และไม่ยาวจนเกินไป)
เมื่อสร้างคลับเรียบร้อยแล้ว สามารถกดตัว G เพื่อเรียกดูหน้าต่างของคลับ  [รูปตัวอย่างจากเซิฟเวอร์ทดสอบ]

คลังเก็บไอเทม ของคลับ โดยแบ่งตาม Rank ที่ มีการเลื่อนขั้นคลับ

หัวหน้าคลับ สามารถจัดการเมนูต่างๆภายในคลับได้