[RAN] การสร้างตัวละคร

2323
การสร้างตัวละครนั้น ให้เลือกที่เมนู สร้าง

จากนั้นระบบจะพาไปหน้าสร้างตัวละคร ในหน้าสร้างตัวละครก็จะมีให้เราเลือกสถาบันซึ่งจะมีดังนี้

 
– Sacred Gate (ซาเคร็ด เกท) หรือชื่อย่อว่า SG 

 
– Mystic Peak (มิสติค พีค) หรือชื่อย่อว่า MP

 
– Phoenix (ฟีนิกซ์)
 
จากนั้นก็จะมีให้เลือกเพศ ของตัวละคร ว่าจะเลือก ชาย  หรือ หญิง 
 
จากนั้นก็จะมีให้เลือกอาชีพทั้งหมด 7 อาชีพคือ
 
1. ดาบ 
 

2. หมัด 
 

3. ธนู 
 

4. เวทย์ 
 

5. ปืน 
 

6. นินจา 
 

7. นักมายากล 
 

8. Extreme 

 
พอเลือกเสร็จแล้วเมนูต่อไปเราจะสามารถเลือกหน้าตา และทรงผม ได้ครับหน้าตา ชาย 13 แบบ


หน้าตา หญิง 11 แบบ

ทรงผม ชาย 11 แบบ


ทรงผม หญิง 11 แบบ

 
พอเลือกเสร็จแล้วก็จะมีให้ตั้งชื่อ เมื่อตั้งเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ม Create ก็เป็นอันเสร็จครับ
 
จากนั้นก็เข้าหน้าเลือกตัวละคร และกดปุ่ม เริ่ม เพื่อเข้าเล่นเกมได้เลยครับ