[RAN] ระบบแยกไอเทม

2674

[RAN] ระบบแยกไอเทม

เราสามารถหาไอเทม หินขัดต่างๆ ที่ใช้ในการคราฟไอเทมได้โดยการกดเมนูแยกไอเทม ได้ภายในเกมครับ ตรงมุมขวาล่างของช่องเก็บของ
[RAN] ระบบแยกไอเทม

เมื่อกดแยกไอเทมแล้ว ให้เลือกไอเทมที่ต้องการแยก ก็จะปรากฏเมนูสำหรับแยกไอเทมขึ้นมาครับ เมื่อกดตกลงก็จะเป็นการแยกไอเทมและเราก็จะรับไอเทมวัตถุดิบมาครับ ซึ่งไอเทมที่ได้จะมีระดับตามไอเทมที่เราแยกนะครับระดับ สีเหลือง ก็จะได้ไอเทมหินขัดระดับ สีเหลืองของไอเทมประเภทนั้นๆครับ และจะแยกไอเทมได้เฉพาะไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เท่านั้นครับ ถ้าเป็นไอเทมกิจกรรม หรือผูกมัดตัวละครที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ จะไม่สามารถนำมาแยกไอเทมได้ครับ
[RAN] ระบบแยกไอเทม [RAN] ระบบแยกไอเทม

[RAN] ระบบแยกไอเทม [RAN] ระบบแยกไอเทม

[RAN] ระบบแยกไอเทม [RAN] ระบบแยกไอเทม

และในการแยกไอเทมแต่ละครั้งเราจะต้องเสียเงิน 10,000 ในการแยกไอเทม 1 ชิ้น ครับ