[RAN] ระบบเควสภายในเกม

2160

เควสในเกมหน้าตาเป็นอย่างไร ?

เมื่อเราต้องการตรวจสอบดูเควสหรือภารกิจสามารถกดตัว D เพื่อดูเควสหรือภารกิจของเราได้
หรือกดเลือกตรงแถบ MENU จะอยู่ตรงมุมล่างขวาของจอ เมื่อกดแล้วให้เลือกตรง ภารกิจ (D/T)

เมื่อกดหน้าต่างเควสออกมาแล้วจะปรากฏเควสหรือภารกิจของเราว่ามีอะไรบ้าง

ให้ทำการกดคลิกไปที่ เครื่องหมาย + ตรงหน้าต่างเควสเรา หรือ ตรงชื่อเควส

จะมีเควสที่เราต้องทำหรือภารกิจที่ต้องทำ

จากนั้นให้ทำการเลือกเควสที่เราต้องการจะทำ โดยการคลิกไปที่เควส

เมือกดแล้วจะปรกฏ / ข้อความเควส / ข้อมูลเควส / การส่งเควส / ไอเทมของเควสหรือไอเทมของภารกิจ / รวมไปถึงรางวัลตอบแทนและค่าประสบการณ์

เมื่อผู้เล่นทำการติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องหน้าต่างเควส เควสก็จะปรากฏอยู่ตรงมุมขวาของหน้าต่างตัวเกม สามารถเลือกเควสได้สูงสุด 5 เควสเท่านั้น หากไม่ต้องการทำเควสไหนเราสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกออกได้เลยครับ

เมื่อดำเนินการเควสหรือภารกิจเสร็จแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ที่ช่อง (ภารกิจที่สำเร็จ) จะมีเควสที่เราทำสำเร็จทั้งหมดปรากฏขึ้นมาพร้อมรายละเอียด ผลลัพธ์ / ข้อความ / ข้อมูล / รางวัลตอบแทนสำหรับภารกิจ

วิธีการตรวจสอบเควสหรือทำภารกิจจาก NPC จะมีเครื่องหมายสีเขียวอยู่บนหัว NPC ตามภาพครับ

คลิกที่ตัว NPC จะปรากฏเควสหรือภารกิจที่ตัวละครสามารถทำได้ถ้าเป็นเควสที่ยังไม่ได้รับจะมีคำว่า [ใหม่] หรือถ้าดำเนินการทำเควสหรือภารกิจเสร็จแล้วจะมีคำว่า [สำเร็จ]