[RAN] ภารกิจล่าบอส 7 ทรชน

28498

ภารกิจล่าบอส 7 ทรชน

ถึงเวลาร่วมแรงร่วมใจในภารกิจล่าบอส 7 ทรชน โดยที่ผู้เล่น RAN Online จะต้องปราบปรามคนชั่ว อภิบาลคนดี
หากเหล่าทรชนถูกกำจัดในเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัลเป็น BTG โบแดง +500% สูงสุด 7 วัน


 

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 -14 มกราคม 2561
วันที่ 10, 11, 12 มกราคม 2561 เวลา 20.00 – 21.00 น.
วันที่ 13, 14 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 25 มกราคม 2561
วันที่ 24, 25 มกราคม 2561 เวลา 19.00 – 20.00 น.

การจัดกิจกรรม จะจัดเซิร์ฟเวอร์ละครึ่งชั่วโมง โดยเริ่มจากเซิร์ฟเวอร์ชินจูกุ
จากนั้นจึงเป็นเซิร์ฟเวอร์คาบูกิโจว

» สถานที่ «

แผนที่ศูนย์การค้า แชนแนล 3 บริเวณสนามกอล์ฟด้านบน

» ขั้นตอนการจัดกิจกรรม «

1. GM จะประกาศในเกม ว่าจะมีการล่าบอส ที่แผนที่ศูนย์การค้าบริเวณสนามกอล์ฟ
ให้ผู้เล่นมาเตรียมตัวให้พร้อม
2. ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบ กำหนดขั้นต่ำ 30 คน
3. เมื่อพร้อมแล้ว GM จะปล่อยบอส ในกรณีที่ผู้เล่นในแต่เซิร์ฟเวอร์กำจัดบอสได้ในเวลาที่กำหนด
จะถือว่าภารกิจสำเร็จ
** ทั้งนี้ ภารกิจจะต้องสำเร็จ ทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ จึงจะถือว่า ผ่านภารกิจ

» บอสและเงื่อนไขภารกิจ ครั้งที่ 1 «

วันที่ บอส HP ของ Boss ระยะเวลากำจัด
10 มกราคม 61  นักรบขี่อูฐ 6,120,000 HP 10 นาที
11 มกราคม 61  บอสบิล 23,826,000 HP 20 นาที
12 มกราคม 61 Alicia 3,064,987 HP
เมื่อร่างแรกตายจะมีร่างใหม่ออกมา
รวมทั้งหมด 4 ร่าง
ร่างสุดท้าย 14,303,274 HP
20 นาที
13 มกราคม 61 Tagger Choi 9,863,189 HP
เมื่อตายจะมีร่างใหม่ออกมา อีก 1 ร่าง
Awakened Tagger Choi
13,690,520 HP
20 นาที
14 มกราคม 61 ผู้บังคับัญชา APU 18,000,000 HP
เมื่อตายจะมีร่างใหม่ออกมา
ผู้บังคับบัญชา
27,871,200 HP
30 นาที

: หมายเหตุ : จำนวนของบอส ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมกิจกรรม


» รางวัล «

– ล่าบอส ผ่านภารกิจ 3 วัน จะได้รับ BTG โบแดง +500% เป็นเวลา 3 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.)

– ล่าบอส ผ่านภารกิจ 4 วัน จะได้รับ BTG โบแดง +500% เป็นเวลา 5 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 21 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.)

– ล่าบอส ผ่านภารกิจ 5 วัน จะได้รับ BTG โบแดง +500% เป็นเวลา 7 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.)

ภารกิจสำเร็จครบแล้วทั้ง 5 วัน ผู้เล่นทุกคนจะได้รับ BTG โบแดง 500%
ตั้งแต่วันที่ 16 มค – 23 มค เวลา 10.00 น.» บอสและเงื่อนไขภารกิจ ครั้งที่ 2 «

วันที่ บอส HP ของ Boss ระยะเวลากำจัด
24 มกราคม 61 ราฟาเอล
ปล่อยพร้อมกัน 7 ตัว
7,600,000 HP 20 นาที
25 มกราคม 61 หุ่นยนต์แปลงร่าง
ปล่อยพร้อมกัน 4 ตัว
19,908,334 HP 30 นาที

 

» รางวัล «

– ล่าบอส ผ่านภารกิจ 2 วัน จะได้รับ BTG โบแดง +500% เป็นเวลา 3 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. – 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.)

 

: หมายเหตุ : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทีมงาน RAN Online

วันที่ 9 มกราคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า