ภารกิจน้อยๆ ภาคเรียนพิเศษ ก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อรับ BTG โบแดง สองต่อ

4047

ภารกิจน้อยๆ ภาคเรียนพิเศษ ก้าวให้ไกล
วิ่งสู่จุดหมายเพื่อรับ BTG โบแดง สองต่อ

กิจกรรมรับ BTG โบแดงภาคพิเศษ เพิ่มความมันส์ต่อที่สองในภารกิจน้อยๆ ก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400%

รายละเอียดกิจกรรม :

ในกิจกรรม “ภารกิจน้อยๆ ก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400%” ให้วิ่งเกาะกลุ่มอย่างน้อย 30 คน เพื่อคุ้มกันทีม GM และอยู่ภายในกรอบหน้าจอที่ GM กำลัง Live อยู่ หากทำสำเร็จก็จะได้ BTG 300% เพิ่มในวันพุธและพฤหัสบดี อีกด้วย

เงื่อนไข :

– ภายในภารกิจวิ่งสู่จุดหมาย ให้วิ่งเกาะกลุ่มกันอย่างน้อย 30 คน ให้อยู่ในกรอกหน้าจอที่ GM กำลัง Live อยู่ ณ ขณะนั้น ไปจนถึงเส้นชัย
– การทำภารกิจสำเร็จและการรับรางวัล BTG 300% นี้ จะแยกเซิฟเวอร์กัน หากเซิฟเวอร์ไหนทำไม่สำเร็จ เซิฟเวอร์นั้นก็จะไม่ได้รับรางวัล

ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภารกิจน้อยๆก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400% ได้ในวันที่

ตัวอย่าง :-
GM จัดกิจกรรม Live ภารกิจน้อยๆ ก้าวให้ไกลวิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400% ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม ผู้เล่นทำภารกิจ

ต่อที่หนึ่ง วิ่งไปสู่จุดหมายสำเร็จ << คูณ BTG 400% ในวัน ศุกร์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 10.00 น.

ต่อที่สอง วิ่งเกาะกลุ่มอยู่ในหน้าจอที่ GM กำลัง Live สำเร็จ << คูณ BTG 300% ในวันพุธที่ 20 เวลา 18.00 – 23.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 21 เวลา 18.00 – 23.00 น.

 


 

 
ทีมงาน RAN Online
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า