[Ran] ภารกิจน้อยๆ นั่งเรียบร้อย รับ BTG +300%!!

10819

ภารกิจน้อยๆ นั่งเรียบร้อย รับ BTG +300%!!

ร่วมแรงร่วมใจทำภารกิจให้ผ่าน ทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ ชินจูกุ และคาบูกิโจว จึงจะถือว่าภารกิจสำเร็จ


นัดรวมพลทำภารกิจในวันที่ 5 / 12 / 19 ตุลาคม 2560


เซิร์ฟเวอร์ชินจูกุ ชาแนล 3 : รวมพล (เวลา 18.30 น.)
กำหนดให้ผู้เล่นจำนวน 50 คนขึ้นไป

เซิร์ฟเวอร์คาบูกิโจว ชาแนล 3 : รวมพล (เวลา 18.45 น.)
กำหนดให้ผู้เล่นจำนวน 30 คนขึ้นไป

รายละเอียด :
นั่งอย่างเรียบร้อย (คำสั่ง /sit) อยู่ที่ลานตลาดปลอดภาษี บริเวณด้านหน้า NPC ครูแนะแนว
ทีมคุณครูแนะแนวจะเข้าไปตรวจสอบจำนวน หากครบ จะประกาศภารกิจสำเร็จ 50%

เซิร์ฟเวอร์ชินจูกุ ชาแนล 3 : รวมพล (เวลา 16.00 น.)
กำหนดให้ผู้เล่นจำนวน 50 คนขึ้นไป

เซิร์ฟเวอร์คาบูกิโจว ชาแนล 3 : รวมพล (เวลา 16.30 น.)
กำหนดให้ผู้เล่นจำนวน 30 คนขึ้นไป

รายละเอียด :
นั่งอย่างเรียบร้อย (คำสั่ง /sit) อยู่ที่ลานตลาดปลอดภาษี บริเวณด้านหน้า NPC ครูแนะแนว
ทีมคุณครูแนะแนวจะเข้าไปตรวจสอบจำนวน หากครบ จะประกาศภารกิจสำเร็จ 50%


ในกรณีที่ภารกิจของวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ผ่าน
รับ Bonus Time (โบแดง) +300% ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.)

ในกรณีที่ภารกิจ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ผ่าน
รับ Bonus Time (โบแดง) +300% ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – วันที่ 16 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.)

ในกรณีที่ภารกิจ ของวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผ่าน
รับ Bonus Time (โบแดง) +300% ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) – วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.)
และ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (เวลา 00.01 น.) – วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (เวลา 10.00 น.)

 


ทีมงาน RAN Online

วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า