ภารกิจน้อยๆ ก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400%

9075

พบกับ Game Master ที่จะมาคอยอยู่เป็นเพื่อน GM หมีเอง และ GM เรย์
ประเดิมกิจกรรมแรก “ก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400%

รายละเอียดกิจกรรม : รวมตัวกันที่แมพศูนย์การค้า เพื่อวิ่งไปยังแมพธรณีภิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยไม่ใช้บัฟหรือยานพาหนะในการช่วยวิ่ง

ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มที่ คาบูกิโจว เวลา 17.00 และชินจูกุ เวลา 17.30 น.

ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภารกิจน้อยๆก้าวให้ไกล วิ่งสู่จุดหมายเพื่อ BTG +400% ได้ในวันที่

* จุด Start เจอกันที่ ศูนย์กลางค้า ตรงลานอเนกประสงค์ นะจ๊ะ

เงื่อนไข :
** การวิ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 40 คน และถึงจุดหมายภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คนในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ จึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไข หากผู้เข้าร่วมไม่ครบตามจำนวนถือว่าภารกิจไม่สำเร็จ
** หากเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทำไม่ผ่าน ถือว่าภารกิจล้มเหลว


 

 
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม%