[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี

6379

[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี

แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี ห้ามขาด ลา หรือ มาสาย นะนักเรียน
ไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์การเรียนที่เราแจกมีอะไรบ้าง

[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
เริ่มรับของรางวัล : วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี สำหรับผู้เล่นปัจจุบันที่เข้าเกม ครบ 28 วัน ตลอดเดือนนี้ ได้รางวัลตามวันที่ล็อคอิน ดังนี้

[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี

ไอเทม รายละเอียด
วันที่ 1
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี

กล่องน้ำยาฟื้นฟู HP+MP+SP 30% 500 ชิ้น 
แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 2
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรกลับจุดเริ่มต้น (7 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 3
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรย้อนกลับจุดเดิม (7 วัน)  แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 4
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
สร้อยคืนชีพ 3 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 5
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กำไลอะโดนิเซียส (กิจกรรม)(4 ชั่วโมง) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ได้รับค่าประสบการณ์ 100 %

วันที่ 6
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องข้าวสุ่ม EXP (10 ชิ้น)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น

วันที่ 7
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่อง EXP คาเนชั่น (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
– ต่างหูคาเนชั่น (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) ค่าประสบการณ์ 40% 1 ชิ้น
– สร้อยคอคาเนชั่น (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) ค่าประสบการณ์ 50% 1 ชิ้น
– เครื่องประดับคาเนชั่น (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) ค่าประสบการณ์ 30% 2 ชิ้น
วันที่ 8
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
ปีกแห่งนรก (3 ชั่วโมง) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ได้รับค่าประสบการณ์ 30 %
วันที่ 9
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรเช่าสเตตัส (1วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 10
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
ผงซักฟอก จำนวน 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 11
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
 

บัตรเพิ่มความจุเป้ 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุกระเป๋า 1 แถว

วันที่ 12
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
นักผจญภัย EXP เซต A แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
สร้อยนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
สร้อยคอนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50%
กำไลนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 200%
วันที่ 13
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องข้าวสุ่ม EXP (10 ชิ้น)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 14
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องสุ่มสาระพัดปรับเรท (กิจกรรม) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อใช้งานจะสุ่มรับไอเทม ดังนี้
– กล่องบัตรปรับเรท 3 ใบ
– กล่องบัตรปรับเรทพิเศษ 3 ใบ
– กล่องบัตรล็อคเรท 3 ใบ
– บัตรปรับเรท 1 ใบ
– บัตรปรับเรทพิเศษ 1 ใบ
– บัตรล็อคเรท 1 ใบ

วันที่ 15
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องน้ำยาฟื้นฟู HP+MP+SP 30% 500 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 16
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรวาร์ปหาเพื่อน 7 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ย้ายตำแหน่งไปหาเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนรัก ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
วันที่ 17
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรเข้าถึงล็อกเกอร์(7วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
สามารถเปิดใช้งานล็อกเกอร์ได้จากทุกที่
วันที่ 18
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรเพิ่มความจุเป้ 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุกระเป๋า 1 แถว
วันที่ 19
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
นักผจญภัย EXP เซต B แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

ต่างหูนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
แหวนนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50% (2 ชิ้น)
สติ๊กเกอร์นักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100% (2 ชิ้น)
วันที่ 20
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องข้าวสุ่ม EXP (10 ชิ้น)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 21
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องสุ่ม EXP กิจกรรม แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อใช้งานจะสุ่มรับไอเทม ดังนี้
– กล่อง EXP คาเนชั่น (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์)
– กล่องสุ่ม EXP ครบเซ็ต (3 ชั่วโมง)
– กล่องสุ่ม EXP ครบเซ็ต (5 ชั่วโมง)
วันที่ 22
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
รถมัสแตง (15 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100%

วันที่ 23
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรเช่าสเตตัส (1วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 24
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรเข้าพรีเมี่ยมแมพ (3 ชั่วโมง) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 25
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรปรับเรท 3 ใบ (30 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 26
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
บัตรปรับเรทสกิลเบสิก 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 27
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องบัตรปรับเรทพิเศษ (20 ชิ้น) แลกเปลี่ยนไม่ได้
บัตรนี้ใช้สำหรับเรทพิเศษหรืออ็อฟชั่นสีเขียวของไอเทมเท่านั้น
วันที่ 28
[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
กล่องสุ่มฉลองปีใหม่ แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อใช้งานจะมีโอกาสสุ่มรับไอเทม ดังนี้
– กล่องของขวัญไก่แจ้ (15 วัน)
– กล่องของขวัญไก่แจ้ (30 วัน)
– กล่องของขวัญไก่แจ้ (ถาวร)


หมายเหตุ :
1. ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม RAN Online อย่างน้อย 1 ครั้งก่อน หลังจากเข้าเล่นเกม RAN Online แล้วจะได้รับ 1 คะแนน ต่อ 1 วัน
2. หลังจากนั้นให้เข้ามา Login ที่หน้ากิจกรรม เพื่อกดรับไอเทมของรางวัลประจำวันได้ที่ปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” ในหน้าข่าวนี้
3. ผู้เล่นต้องรับรางวัลตามลำดับ และไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้
ตัวอย่าง 1 : ผู้เล่นมี 5 คะแนน ผู้เล่นต้องกดรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 อย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะไม่สามารถรับรางวัลครั้งที่ 5 ได้ถ้ายังไม่กดรับรางวัล 1 – 4 ให้ครบก่อน

ตัวอย่าง 2: ผู้เล่น Login เข้าเกมวันที่ 1, 2, 3, 4, 5 และรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 แต่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมในวันที่ 6, 7, 8 และกลับมา Login เข้าเกมอีกครั้งในวันที่ 9, 10 ดังนั้นผู้เล่นจะได้รับรางวัลครั้งที่ 6, 7

4. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่อง แบ๊งค์
5. รับของรางวัลได้สูงสุด 28 วัน โดยสามารถกดรับรางวัลได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น[RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี  [RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี  [RAN] Daily Login : แจกหนักๆ รับเดือนแรกของปี
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 1 มกราคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า