[RAN] ควันหลงวันลอยกะทง

1900


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 หลังเปิดเซฟเวอร์ – วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.


กำจัดมอนสเตอร์ทั่วไปในทุกแผนที่จะมีโอกาสได้รับไอเทม กล่องเสี่ยงโชค


กล่องเสี่ยงโชค : เมื่อกดใช้จะเรียกมอนสเตอร์ กระต่ายแสนซนออกมา

กำจัดกระต่ายแสนซน มีโอกาสรับไอเทมที่ชื่อว่า


“กระทง (15 วัน)”

สะสมให้ครบ 30 ชิ้น นำไปแลก กล่องโชคลาภ (15 วัน) 1 ชิ้น
ที่
พนักงานดูแลล็อคเกอร์ที่ตลาดปลอดภาษีกล่องโชคลาภ (15 วัน)
เมื่อเปิดจะสุ่มรับไอเทมดังนี้

หมายเหตุ :
– ไอเทมทั้งหมดจะถูกลบมื่อจบกิจกรรมทีมงาน RAN Online
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า