[RAN] BTG โบแดงแห่งความรัก

974วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 – 23.00 น.

Server Osaka 
• วันจันทร์ – วันศุกร์ EXP +400 %

Server Tokyo 
• วันจันทร์ – วันศุกร์ Drop +200%

(11 โมง เช้าวันเสาร์ ถึง 11 โมง เช้าวันจันทร์)

Server Osaka 
• วันเสาร์ – วันจันทร์ EXP +700 %

Server Tokyo 
• วันเสาร์ – วันจันทร์ EXP +200 % Drop +300%


Special BTG XXXXX

** วันตรุษจีน **
เสาร์ที่ 2  ก.พ.  –  5 ก.พ. 62

Server Tokyo 
•  EXP +300 % Drop +300% 
Server Osaka 
•  EXP +800 % Drop +200% 

** วันมาฆบูชา **
เสาร์ที่ 16  ก.พ.  –  20 ก.พ. 62

Server Tokyo 
•  EXP +300 % Drop +300% 
Server Osaka 
•  EXP +700 % Drop +200% 


 

 
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า