[RAN] Club War Live on May

2240

[RAN] Club War Live on May

[RAN] Club War Live on May
ชมภาพบรรยากาศ Club War มันส์ๆ ได้ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม
(วันเสาร์ที่ 5, 12, 19, 26 พฤษภาคม 2561)

สถานที่ : แผนที่สำหรับ Club War

[RAN] Club War Live on May

1. คลับใดที่เข้าร่วม Club War และได้รับชัยชนะในบ้าน A ทีมงานจะส่งไอเทม กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท ให้กับสมาชิกในคลับนั้น คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
2. หากคลับใดสามารถชนะ Club War ในบ้าน A ได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้รับของรางวัลมากยิ่งขึ้นตามจำนวนครั้งที่สามารถทำได้

ตัวอย่างที่ 1 จำนวนของรางวัลที่จะได้รับ กรณีคลับนั้นสามารถชนะได้อย่างต่อเนื่อง
Club War สัปดาห์ที่ 1 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 2 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 4 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 3 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 6 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 4 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 8 กล่องทั้งคลับ

ตัวอย่างที่ 2 จำนวนของรางวัลที่จะได้รับ กรณีมีหลายคลับผลัดกันชนะ
Club War สัปดาห์ที่ 1 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 2 คลับ Extreme เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 3 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 4 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 4 กล่องทั้งคลับ

3. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่องแบ็งค์ ภายใน 7 วันทำการ หลังจบวอร์

[RAN] Club War Live on May

[RAN] Club War Live on May
: กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท แลกเปลี่ยนไม่ได้
มีโอกาสเปิดได้บัตรล็อคเรท 1 – 5 ใบ ระยะเวลา 30 วัน

หมายเหตุ :
ของรางวัลแจกให้เฉพาะคลับที่ชนะ Club War ในบ้าน A เท่านั้น (คลับพันธมิตรจะไม่ได้รับไอเทมใดๆ)
ทีมงานจะประกาศชื่อคลับที่ชนะ ใน Facebook Fanpage
การได้รับของรางวัลมากขึ้นตามจำนวนครั้งที่ชนะ จะต้องเป็นการชนะอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
– คลับที่ชนะ คลับวอร์ ให้คงสภาพจำนวนสมาชิกคลับรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าคลับไว้คงเดิมจนกว่าจะได้รับรางวัลจากทีมงาน หากมีการออกจากคลับก่อนที่จะได้รับรางวัล ทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์

[RAN] Club War Live on May  [RAN] Club War Live on May [RAN] Club War Live on May
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า