[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ

1158

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ
ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนเมษายน (วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 เมษายน 2561)
สถานที่ : แผนที่สำหรับ Club War

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ

1. คลับใดที่เข้าร่วม Club War และได้รับชัยชนะในบ้าน A ทีมงานจะส่งไอเทม กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท ให้กับสมาชิกในคลับนั้น คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
2. หากคลับใดสามารถชนะ Club War ในบ้าน A ได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้รับของรางวัลมากยิ่งขึ้นตามจำนวนครั้งที่สามารถทำได้

ตัวอย่างที่ 1 จำนวนของรางวัลที่จะได้รับ กรณีคลับนั้นสามารถชนะได้อย่างต่อเนื่อง
Club War สัปดาห์ที่ 1 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 2 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 4 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 3 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 6 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 4 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 8 กล่องทั้งคลับ

ตัวอย่างที่ 2 จำนวนของรางวัลที่จะได้รับ กรณีมีหลายคลับผลัดกันชนะ
Club War สัปดาห์ที่ 1 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 2 คลับ Extreme เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 3 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 2 กล่องทั้งคลับ
Club War สัปดาห์ที่ 4 คลับ Shaper เป็นผู้ชนะ จะได้รางวัลเป็น กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท คนละ 4 กล่องทั้งคลับ

3. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่องแบ็งค์ ภายใน 7 วันทำการ หลังจบวอร์

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ
: กล่องสุ่มบัตรล็อคเรท :
มีโอกาสเปิดได้บัตรล็อคเรท 1 – 5 ใบ ระยะเวลา 30 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้

หมายเหตุ :
ของรางวัลแจกให้เฉพาะคลับที่ชนะ Club War ในบ้าน A เท่านั้น (คลับพันธมิตรจะไม่ได้รับไอเทมใดๆ)
ทีมงานจะประกาศชื่อคลับที่ชนะ ใน Facebook Fanpage
การได้รับของรางวัลมากขึ้นตามจำนวนครั้งที่ชนะ จะต้องเป็นการชนะอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
– คลับที่ชนะ คลับวอร์ ให้คงสภาพจำนวนสมาชิกคลับรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าคลับไว้คงเดิมจนกว่าจะได้รับรางวัลจากทีมงาน หากมีการออกจากคลับก่อนที่จะได้รับรางวัล ทีมงานจะถือว่าสละสิทธิ์

[RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ  [RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ [RAN] Club War ศึกตัดสินคลับแห่งผู้นำ
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 5 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า