[RAN] Daily Login ธันวาคม 2560 เข้าเรียนทุกวันรับไอเทมทุกวัน!!

7878

“Daily Login ” ธันวาคม 2560 เข้าเรียนทุกวันรับไอเทมทุกวัน!!!


วันที่ 4 ธันวาคม 2560 หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์ –  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.


เมื่อผู้เล่นทำการเข้าเกมตามวันที่กำหนด รับไปเลยไอเทม

Day Item Reward
Monday
คุ๊กกี้ซานต้า 1 วัน
เพิ่มคุณสมบัติค่าประสบการณ์ 10%
Tuesday
กล่องข้าว Exp 10 P
Wednesday
คุ๊กกี้ซานต้า 1 วัน
เพิ่มคุณสมบัติค่าประสบการณ์ 10%
Thursday
สร้อยคืนชีพล้ำค่า (3 วัน) (อีเว้นท์)
Friday
กล่องข้าว Exp 10 P
Saturday
ปีกบอสบิล (5 ชั่วโมง) 1 ชิ้น
Sunday
หวนแห่งแสงค่ำ 1 วัน (1 ชิ้น)


หมายเหตุ :

1. ไอเทมทั้งหมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
2. แต่ละรางวัลสามารถรับได้วันละ 1 ครั้งต่อไอดี
3. ไอเทมจะถูกส่งเข้าช่องเก็บ “แบ็งค์”
** โปรดนำไอเทมออกจาก “แบ็งค์” ภายใน 15 วัน หลังจากจบกิจกรรม เนื่องจากไอเทมกิจกรรมในช่องเก็บของ “แบ็งค์” ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และทีมงานไม่สามารถชดเชยของรางวัลให้ได้ทีมงาน RAN Online

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม%