[RAN] Daily Login On February 2019

2827

 

 


รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 29 มกราคม 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) –  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์)


เมื่อผู้เล่นทำการเข้าเกมตามวันที่กำหนด รับไปเลยไอเทม

Day Item Reward
Monday
กล่องน้ำยาฟื้นฟู HP+MP+SP 50% [500 ชิ้น]
Tuesday
บัตรวาร์ปหาเพื่อน (1 วัน) [1ชิ้น]
Wednesday แร่ +11 ชั่วคราว (5 ชั่วโมง) [1ชิ้น]
Thursday อาหารสัตว์เลี้ยง (100%) [1ชิ้น]
Friday กล่อง EXP คาเนชั่น(5ชั่วโมง)[1ชิ้น]
Saturday ปีกบอสบิล (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) [1ชิ้น]
Sunday กล่องข้าวสุ่ม EXP (10 ชิ้น)(อีเว้นท์)


หมายเหตุ :

1. ไอเทมทั้งหมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
2. แต่ละรางวัลสามารถรับได้วันละ 1 ครั้งต่อไอดี
3. ไอเทมจะถูกส่งเข้าช่องแบ็งค์ ให้ภายในเกมทันที


ทีมงาน RAN Online

วันที่ 29 มกราคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า