[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม

มาใหม่ เข้าเกมทุกวัน!! รับทันที กับหลากหลายไอเทมต้อนรับผู้เล่นใหม่ ตลอดเดือนสิงหาคม แจกโหม๊ดจด ให้ฟินเฟร่อ~

3196

[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม

มาใหม่ เข้าเกมทุกวัน!! รับทันที กับหลากหลายไอเทมต้อนรับผู้เล่นใหม่ ตลอดเดือนสิงหาคม
แจกโหม๊ดจด ให้ฟินเฟร่อ~

ห้ามพลาดแม้แต่วันเดียว จะหาว่าไม่เตือน!!

[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.
เริ่มรับของรางวัล : วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.- วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.

[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม

ผู้เล่นที่สมัครไอดีเกมใหม่ และเข้าเกมวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 จะได้รางวัลตามตารางดังนี้

>>สมัครเลยคลิก<<

[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม [RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม

ไอเทม รายละเอียด
วันที่ 1
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเพิ่มความจุเป้ (อีเว้นท์) 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุ ช่องเก็บของในตัวละครได้ 1 แถว (6 ช่อง)
วันที่ 2
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรวาร์ปหาเพื่อน 7 วัน (อีเว้นท์)  แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้ย้ายตำแหน่งไปหาเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนรัก ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
วันที่ 3
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
มอไซค์ทรอน 7 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้

เพิ่มค่าการเคลื่อนที่ +100        

วันที่ 4
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องข้าวสุ่ม EXP 10 ชิ้น (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 5
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องอาหารสัตว์เลี้ยง 2 กระป๋อง  แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 6
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
หัวใจมหานที (5 ชั่วโมง)(อีเว้นท์)  แลกเปลี่ยนไม่ได้
พลังป้องกัน : +2
ได้รับค่าประสบการณ์ : 200%
วันที่ 7
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
 นักผจญภัย EXP เซต A (3 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

สร้อยนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
สร้อยคอนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50%
กำไลนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 200%
วันที่ 8
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเพิ่มความจุเป้ (อีเว้นท์) 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุ ช่องเก็บของในตัวละครได้ 1 แถว (6 ช่อง)
วันที่ 9
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรแท็กซี่ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 10
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องชุดกระต่ายน้อย 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 11
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องข้าวสุ่ม EXP 10 ชิ้น (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 12
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
 กล่อง EXP คาเนชั่น 1 กล่อง แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 13
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
สร้อยไข่มุขคืนชีพ (5วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 14
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
นักผจญภัยเซตภัย B แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 15
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเพิ่มความจุเป้ (อีเว้นท์) 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุ ช่องเก็บของในตัวละครได้ 1 แถว (6 ช่อง)
วันที่ 16
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเช่าล็อกเกอร์ (7 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 17
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
ปีกทรวงสวรรค์ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 18
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องข้าวสุ่ม EXP 10 ชิ้น (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 19
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเช่าสเตตัส 5 ใบ 1 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 20
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
หัวใจมหานที 5 ช.ม. แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 21
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
นักผจญภัย EXP ครบเซต แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 22
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรเพิ่มความจุเป้ (อีเว้นท์) 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุ ช่องเก็บของในตัวละครได้ 1 แถว (6 ช่อง)
วันที่ 23
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
บัตรค้นหาของในร้านค้า(7วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 24
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
รถสปอร์ตรุ่นใหม่ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 25
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องข้าวสุ่ม EXP 10 ชิ้น (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 26
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
หัวใจมหานที 5 ช.ม. แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 27
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
 บัตรล๊อค 1 เรท 4 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 28
[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
กล่องปรับเรท 10 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
ใช้เพิ่มความจุ ช่องเก็บของในตัวละครได้ 1 แถว (6 ช่อง)

หมายเหตุ :
1. ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าเกม RAN Online อย่างน้อย 1 ครั้งก่อน หลังจากเข้าเล่นเกม RAN Online แล้วจะได้รับ 1 คะแนน ต่อ 1 วัน (หากสมัครวันนี้ภายใน 23.59น. จะสามารถรับ คะแนนได้ในวันถัดไป)
2. หลังจากนั้นให้เข้ามา Login ที่หน้ากิจกรรม เพื่อกดรับไอเทมของรางวัลประจำวันได้ที่ปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” ในหน้าข่าวนี้
3. ผู้เล่นต้องรับรางวัลตามลำดับ และไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้
ตัวอย่าง 1 : ผู้เล่นมี 5 คะแนน ผู้เล่นต้องกดรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 อย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะไม่สามารถรับรางวัลครั้งที่ 5 ได้ถ้ายังไม่กดรับรางวัล 1 – 4 ให้ครบก่อน

ตัวอย่าง 2: ผู้เล่น Login เข้าเกมวันที่ 1, 2, 3, 4, 5 และรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 แต่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมในวันที่ 6, 7, 8 และกลับมา Login เข้าเกมอีกครั้งในวันที่ 9, 10 ดังนั้นผู้เล่นจะได้รับรางวัลครั้งที่ 6, 7

4. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่อง แบ๊งค์
5. รับของรางวัลได้สูงสุด 28 วัน โดยสามารถกดรับรางวัลได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น[RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม  [RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม  [RAN] New User!! ต้อนรับผู้เล่นใหม่ สมัครปุ๊บ เข้าเกมปับ รับไอเทมเด็ดตลอดเดือนสิงหาคม
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า