[RAN] RAN is now War is on “Club War” ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี

2703

[RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี

RAN is now War is on “Club War” ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี
รับไปเลย 50 เหรียญ PVP พร้อมไอเทม ปรับเรท และ ล็อคเรท ทั้งคลับ !!

[RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี

วันเสาร์ที่ 5 , 12 , 19 , 26  กันยายน 2563
ช่วงเวลา ( 20.00 น. – 21.00 น. )
[RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี

ห้องคอม : บ้านกิจกรรม ที่ได้รับรางวัล  :
ห้องคอม
สถานบัน
MP
วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น.
ห้องคอม
สถานบัน
PH
วันที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 20.00 – 21.00 น.
ห้องคอม
สถานบัน
SG
วันที่ 19 กันยายน  2563 เวลา 20.00 – 21.00 น.
ห้องคอม
Trading
 วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น.


1. คลับที่ยึดครองบ้านหลักกิจกรรมได้ จะได้รับ เหรียญ PVP 50 เหรียญ
– กล่องบัตรปรับเรท 10 ชิ้น 1 กล่อง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
– กล่องบัตรล็อค 2 เรท (10 ใบ) 1 กล่อง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)
(1 ไอดี สามารถรับของรางวัลได้ 1 ครั้ง/สัปดาห์)

หมายเหตุ :
1. สมาชิกในคลับที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในคลับจนถึงวันที่ส่งมอบรางวัล
2. หากออกจากคลับก่อนการส่งมอบรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
3. 1 ไอดีจะได้รับไอเทมรางวัลเหรียญ PVP สูงสุด 50 เหรียญ
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้เล่นที่ทีมงานไม่สามารถตรวจสอบชื่อตัวละครได้
และชื่อตัวละครที่มีอักษรน้อยกว่า 4 ตัวอักษร เช่นตัวละครที่มีการใช้งานอักขระพิเศษ หรือ ชื่อเว้นว่าง
รวมถึงตัวละครที่มีชื่อโดยใช้แต่สัญลักษณ์พิเศษ

ของรางวัลจะถูกแอดหลังจากจบกิจกรรม


[RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี  [RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี [RAN] RAN is now War is on "Club War" ตีให้แตก แจกยกคลับฉลองครบรอบ 3 ปี
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 1 กันยายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า