[RAN] Welcome Back!! ต้อนรับกลับบ้านสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมนานเกิน 30 วัน มาทุกวัน รับไอเทมจุใจ 28 วัน

3020

ต้อนรับกลับบ้าน สำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าเกมนานเกิน 30 วันขึ้นไป มาทุกวัน รับไอเทมจุใจ 28 วัน

จัดหนักแจกจุใจ รันยาวตลอดเดือน!!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.
เริ่มรับของรางวัล : วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.- วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.

ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมนานเกิน 30 วัน เมื่อเข้าเกม วันที่ 1-31 ส.ค. 2561 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้

ไอเทม รายละเอียด
วันที่ 1
กล่องพลอยแดง 15 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เปิดกล่องจะได้รับ แร่พลอยแดง 15 วัน จำนวน 30 ชิ้น
วันที่ 2
บัตรวาร์ปหาเพื่อน 7 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ย้ายตำแหน่งไปหาเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนรัก ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
วันที่ 3
บัตรค้นหาของในร้านค้า 7 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้

หาสินค้าในร้านค้าผู้เล่นอื่นที่ตลาดปลอดภาษี ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง      

วันที่ 4
กล่องข้าวสุ่ม EXP 10 ชิ้น (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ระยะเวลา 30 นาที กดใช้ซ้อนกันได้ 4 ชิ้น
วันที่ 5
 นักผจญภัย EXP เซต A (3 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เปิดกล่องจะได้รับ
สร้อยนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%

สร้อยคอนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50%
กำไลนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 200%
วันที่ 6
นักผจญภัย EXP เซต B (3 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
ต่างหูนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
แหวนนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50% (2 ชิ้น)
สติ๊กเกอร์นักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100% (2 ชิ้น)
วันที่ 7
 นักผจญภัย EXP ครบเซต(3 ชั่วโมง)(อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
สร้อยนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
สร้อยคอนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50%
กำไลนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 200%
ต่างหูนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100%
แหวนนักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 50% (2 ชิ้น)
สติ๊กเกอร์นักผจญภัย : ค่าประสบการณ์ 100% (2 ชิ้น)
วันที่ 8
กล่องน้ำยาขัดเงาอย่างดี 30 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
น้ำยาขัดเงาอย่างดีแบบ 15 วัน จำนวน 30 ชิ้น
วันที่ 9
บัตรย้อนกลับจุดเดิม 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
กดใช้เพื่อย้อนกลับไปสู่จุดเดิมที่บันทึกไว้
วันที่ 10
บัตรย้อนกลับจุดเดิม 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
กดใช้เพื่อย้อนกลับไปสู่สถาบัน
วันที่ 11
ข้าวกล่องสุ่ม EXP 10 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
กล่อข้าวสุ่ม EXP จำนวน 10 ชิ้น
วันที่ 12
กล่องอาหารสัตว์เลี้ยง 2 กระป๋อง แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
อาหารสัตว์เลี้ยง 30 วัน จำนวน 2 กระป๋อง
วันที่ 13
เป้ 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 14
บัตรเปลี่ยนชื่อ 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 15
กล่องพลอยแดง 15 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เปิดกล่องจะได้รับ แร่พลอยแดง 15 วัน จำนวน 30 ชิ้น
วันที่ 16
บัตรแท็กซี่ 7 วัน 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 17
บัตรเช่าล็อกเกอร์ (7 วัน) 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 18
ข้าวกล่องสุ่ม EXP 10 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
กล่อข้าวสุ่ม EXP จำนวน 10 ชิ้น
วันที่ 19
 หัวใจมหานที (5 ชั่วโมง) 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
คุณสมบัติ พลังป้องกัน +2 ได้รับค่าประสบการณ์ 200 %
วันที่ 20
เป้ 1 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 21
บัตรเช่าสเตตัส 5 ใบ 7 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 22
กล่องพลอยแดง 15 วัน (อีเว้นท์) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เปิดกล่องจะได้รับ แร่พลอยแดง 15 วัน จำนวน 30 ชิ้น
วันที่ 23
สร้อยไข่มุขคืนชีพ (5วัน) 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 24
บัตรเข้าพรีเมี่ยมแมพ (6 ชั่วโมง) 1 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
วันที่ 25
ข้าวกล่องสุ่ม EXP 10 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
กล่อข้าวสุ่ม EXP จำนวน 10 ชิ้น
วันที่ 26
บัตรล๊อค 1 เรท 4 ใบ 30 วัน แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ

บัตรล๊อค 1 เรทกิจกรรม 4 ใบ
วันที่ 27
กล่องบัตรปรับเรท 50 ชิ้น แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
บัตรปรับเรทแบบ 1 วัน 50 ชิ้น
วันที่ 28
กล่องบัตรปรับเรทพิเศษ (20 ชิ้น) แลกเปลี่ยนไม่ได้
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับ
บัตรปรับเรทพิเศษ 20 ชิ้น


หมายเหตุ :
1. ผู้เล่นจะต้อง Login ที่หน้ากิจกรรม เพื่อกดรับไอเทมของรางวัลประจำวันได้ที่ปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” ในหน้าข่าวนี้
2. หลังจากนั้นให้เข้ามา Login เข้าเกม RAN Online อย่างน้อย 1 ครั้งก่อน หลังจากเข้าเล่นเกม RAN Online แล้วจะได้รับ 1 คะแนน ต่อ 1 วัน
3. ผู้เล่นต้องรับรางวัลตามลำดับ และไม่สามารถข้ามไปรับรางวัลอื่นได้
ตัวอย่าง 1 : ผู้เล่นมี 5 คะแนน ผู้เล่นต้องกดรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 อย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นจะไม่สามารถรับรางวัลครั้งที่ 5 ได้ถ้ายังไม่กดรับรางวัล 1 – 4 ให้ครบก่อน

ตัวอย่าง 2: ผู้เล่น Login เข้าเกมวันที่ 1, 2, 3, 4, 5 และรับรางวัลครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5 แต่ผู้เล่นไม่ได้เข้าเกมในวันที่ 6, 7, 8 และกลับมา Login เข้าเกมอีกครั้งในวันที่ 9, 10 ดังนั้นผู้เล่นจะได้รับรางวัลครั้งที่ 6, 7

4. ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่อง แบ๊งค์
5. รับของรางวัลได้สูงสุด 28 วัน โดยสามารถกดรับรางวัลได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น  
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า