[RAN] Welcome New User ต้อนรับนักเรียนใหม่ กุมภาพันธ์ 2562

2414


เมื่อผู้เล่นทำการสมัครไอดีเกมใหม่ ภายในระยะเวลากิจกรรม แล้วเข้าเกมจะได้รับไอเทมดังนี้

ไอเทม รายละเอียด
>>Welcome New User Box<<
เมื่อเปิดกล่องจะได้รับไอเทมดังนี้ 

หมายเหตุ :
– ไอเทมรางวัลจากกิจกรรมทั้งหมดแลกเปลี่ยนไม่ได้
– ของรางวัลจะถูกส่งเข้าช่องแบงค์
– รับได้ 1 ครั้ง/ID

 
ทีมงาน RAN Online

วันที่ 29 มกราคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า