[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

1289

Maintenance Server : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

เวลา :
 09.00 น. – 12.00 น.

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติทีมงาน RAN Online
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า