[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

1514

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 Maintenance Server : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา :
 09.00 น. – 12.00 น.

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ


[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ทีมงาน RAN Online
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า