[RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ

1206

[RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ

ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ

ประกาศแจ้งเรื่องหยุดการจำหน่าย “ไอเทมปีกวายุ” ใน Web Shop ชั่วคราว เนื่องจากทีมงานได้รับทราบ
ปัญหาบัค Stat Speed ที่เกิดขึ้นของไอเทมปีกวายุ ทีมงานจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอหยุดการขายไอเทม
ดังกล่าวชั่วคราว เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาบัค ของไอเทมดังกล่าวค่ะ

หากมีความคืบหน้าหรือทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ที่ หน้ารายงานปัญหาบัคภายในเกมค่ะ [RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ


 [RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ  [RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ [RAN] ประกาศชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับไอเทมปีกวายุ
» ทีมงาน RAN Online «
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า