[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

1017

Maintenance Server : วันที่ 12 มิถุนายน 2561

เวลา :
 09.00 น. – 14.00 น.

• EVENT UPDATE
  Fairy Forest มาช่วยเหลือนางฟ้าตัวน้อย พร้อมรักษาป่ากันเถอะ 
  เริ่ม : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์
  สิ้นสุด : วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.

  สิ้นสุดกิจกรรม  Family Month สนุกสุขสันต์ ในเดือนแห่งครอบครัว ♥ทีมงาน RAN Online
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า