[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

934

Maintenance Server : วันที่ 19 มิถุนายน 2561

เวลา :
 09.00 น. – 14.00 น.

• EVENT UPDATE
 สิ้นสุดกิจกรรม Revenge of God #3 การแก้แค้นของพระเจ้า!!

• ETC.
– แก้ไขบัคการแสดงผล ชุด Horus
– เพิ่มสนามแข่งขัน คลับทัวร์นาเม้นท์ (สำหรับจัดกิจกรรมกับ GM เท่านั้น)

 ทีมงาน RAN Online
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า