[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

1503

Maintenance Server : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เวลา :
 09.00 น. – 14.00 น.

UPDATE :
 แก้ปัญหา Windows 10 เข้าเล่นเกมไม่ได้

EVENT :
• สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ทีมงาน RAN Online
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า