[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

601

Maintenance Server (ฉุกเฉิน) : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เวลา :
 14.00 น. – 17.00 น.

•  แก้ปัญหาไอเทมบัค
•  กิจกรรม Revenge of God #3 การแก้แค้นของพระเจ้า

** ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ทีมงาน RAN Online
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า