[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

694

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 4 สิงหาคม 2563


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

[Update] :

– ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ คะ


[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ทีมงาน RAN Online
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า