[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 มกราคม 2561

2996

Maintenance Server : วันที่ 4 มกราคม 2561

 เวลา :
 09.00 น. – 14.00 น.

: แก้ไขรายละเอียดดังนี้ :
» แก้ไขบัคกระซิบ

» ชดเชยไอเทมกรณีเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับทุกไอดี เป็น
บัตรปรับเรท 10 ใบ แลกเปลี่ยนไม่ได้ และ กล่องคาเนชั่น 5 ชม. แลกเปลี่ยนไม่ได้

      » ปรับปรุงรายละเอียดไอเทมช่องแบงค์ (ยังพบปัญหาการแสดงผลประเภทของไอเทมเป็น ตัว R ทั้งหมดจะ  แก้ไขในวันที่ 9 มกราคม 2561

 

 ทีมงาน RAN Online
วันที่ 3 มกราคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า