[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

1329

[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 Maintenance Server (ฉุกเฉิน) : วันที่ 4 มิถุนายน 2561

[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา :
 13.00 น. – 17.00 น.

•  แก้ปัญหาไอเทมบัค

** ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จะไม่มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์


[RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 [RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 [RAN] Maintenance Server (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ทีมงาน RAN Online
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า