[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

666

Maintenance Server : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 12:00 – 16:00 น.
– 1.แก้ไขปัญหาเข้าดันเจี้ยนแล้วหลุด
– 2.แก้ไขเข้าใช้งานพรีเมี่ยมแมพแล้วหลุด
– 3.สิ้นสุดกิจกรรม Revenge of God #6ทีมงาน RAN Online
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า