[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

3605

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 Maintenance Server : วันที่ 15 ธันวาคม 2560

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา :
 09.00 น. – 11.00 น.

: รายละเอียดในการอัพเดตมีดังนี้ :
» แก้ไขปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าเกม


[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 [RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ทีมงาน RAN Online
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า