[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

3329

Maintenance Server : วันที่ 15 ธันวาคม 2560

 เวลา :
 09.00 น. – 11.00 น.

: รายละเอียดในการอัพเดตมีดังนี้ :
» แก้ไขปัญหาเรื่องการล็อกอินเข้าเกมทีมงาน RAN Online
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า