[RAN] Boss Hunt ฆ่าได้ ฆ่าไว รับไปเลย 10,000 บาท!! ที่งาน Thailand Game Show 2017!!

3645

RAN Boss Hunt ฆ่าได้ ฆ่าไว รับไปเลย 10,000 บาท 3 รางวัล!!

งานนี้ ความไวเป็นของปีศาจ ถ้าคิดว่าตัวเองและเพื่อนโหดจริง รวมทีม สมัครเข้ามาแล้วไปซัด
กับ Boss สุดโหดอย่าง (Lucian) วิญญาณแห่งไฟ ที่งาน Thailand Game Show 2017
วันที่ 3,4 และ 5 พฤศจิกายน ทั้งหมด 3 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท จะหมู่ หรือจ่าได้รู้กันเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วม Boss Hunt : (สมัครครบถ้วนและถูกต้องจะมีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันก่อน)
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2560 (เวลา 17.00 น.) – วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (เวลา 12.00 น.)
โดยผู้ที่สมัครสามารถเลือกวันที่ลงแข่งได้ คือวันที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 พฤศจิกายน 2560 วันละ 10 ทีม 3 วัน รวม 30 ทีม
– 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน
– 1 ทีม อาชีพที่ใช้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ซ้ำกัน
– 1 คนสมัครเข้าแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น
– ใช้ ID ของทีมงานในการเข้าแข่งขัน เพื่อความเท่าเทียมกัน ให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ไอเทมที่ทีมงานจัดให้เท่านั้น!!

การลงทะเบียนเข้าร่วม Boss Hunt :
ใช้ระบบ E-Sport ในการสมัคร เนื่องจากต้องการข้อมูลจริงของผู้เล่น ทั้งชื่อ – นามสกุล บัตรประชาชนเพื่อการมอบเงินรางวัล (ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (เวลา 17.00 น.)

กำหนดการแข่งขัน ที่งาน Thailand Game Show 2017
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน**
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ลงทะเบียนเวลา : 10.00 – 11.00 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา : 12.00 – 15.00 น.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ลงทะเบียนเวลา : 14.00 – 15.00 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา : 16.30 – 17.00 น. และ 18.00  – 19.00 น.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 (เวลา 16.00 น. – 18.00 น.)
ลงทะเบียนเวลา : 10.00 – 11.00 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา : 11.00 – 11.30 น. และ 14.30 – 16.00 น.

ขั้นตอนดำเนินการแข่งขัน ที่งาน Thailand Game Show 2017
1. ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวในช่วงเวลาลงทะเบียน
2. ทีมงานจับฉลาก ลำดับของทีมในการเข้าร่วมการแข่งขัน Boss Hunt
3. เริ่มการแข่งขันในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ละทีมเข้าสู่พื้นที่การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการเซ็ตตัวละคร 5 นาที
4. ผู้เข้าแข่งขัน เข้าสู่ (ดันเจี้ยน B1 ศูนย์วิจัย) ทีมงานให้สัญญาณ “เริ่ม” เพื่อจับเวลา
5. ทีมงานจะหยุดเวลาเมื่อ Boss วิญญาณแห่งไฟ (Lucian) ถูกกำจัด และทีมงานจะบันทึกเวลา
6. ทีมที่มีเวลาในการตีบอสเร็วที่สุดจะได้รับรางวัล ในกรณีที่เวลาเท่ากัน ให้ทั้ง 2 ทีมที่มีเวลาเท่ากัน ทำการตีบอสใหม่อีกครั้ง

: ตัวอย่างแผนที่ดันเจี้ยน B1 ศูนย์วิจัย :

หมายเหตุ
– ในกรณีที่มีการหลุดออกจากเกมบางเครื่อง ให้ทำการเล่นต่อไป ไม่หยุดเวลา และทีมงานจะ Login ให้ใหม่
– ในกรณีที่มีการหลุดออกจากเกมทุกเครื่องพร้อมกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากไฟหรืออินเตอร์เน็ตทีมงานจะพิจารณาเริ่มการแข่งขันใหม่
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ของรางวัล
Boss Hunt ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ
– บัตรปรับเรท 10 ใบ
– บัตรล็อคเรท 10 ใบ

ทีมที่ชนะเลิศ คือทีมที่ทำเวลาน้อยที่สุดในวันนั้น รับเงินรางวัล 10,000 บาท
ทำการแข่งขันในวันที่ 3 4 และ 5 พฤศจิกายน ทั้งหมด 3 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท
– ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากมาในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพื่อทำเอกสารในการรับเงินรางวัล
– เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
– ทีมงานจะดำเนินการมอบเงินรางวัลภายใน 15 วันทำการ หลังจากหลักฐานการโอนเงินครบถ้วน

ข้อตกลงในการเข้าร่วมการแข่งขัน: 
1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันให้แก่ผู้เล่นที่เข้าแข่งขันด้วยความสุจริตเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบพบการพยายามใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือโปรแกรมโกงใดๆ ในการแข่งขัน หากตรวจสอบพบจะตัดสิทธิ์ผู้เล่นออกจากการแข่งขันทันที ID จะถูกลงโทษตามกฎของเกม รวมถึง ผู้เข้าแข่งขันที่กระทำผิดจะอยู่ในรายชื่อห้ามทำการแข่งขันในรายการแข่งของ RAN Online ทุกรายการ
2. กฏและกติกาการแข่งขันต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อความราบรื่นในการแข่งขัน
3. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนอุปกรณ์การแข่งขัน ทุกกรณี  เช่น (เมาท์ คีบอร์ด หูฟัง )


ทีมงาน RAN Online

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า