[RAN] สมัครใหม่ หรือกลับมาเล่น ก็รับเป็นเซ็ต Welcome Set ID

38670

สมัครใหม่ หรือกลับมาเล่น ก็รับเป็นเซ็ต Welcome Set ID

ต้อนรับผู้เล่นสมัครใหม่ และผู้เล่นที่กลับมาเล่น
(ID ไม่ได้เล่นเกม 30 วันขึ้นไป) 
รับไอเทมได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายน นี้ เท่านั้น!!วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.

» เงื่อนไขการรับไอเทม มีดังนี้ :
1. สำหรับผู้เล่นสมัครไอดีใหม่
เมื่อสมัครไอดีใหม่พร้อมสร้างตัวละคร ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.61 เป็นต้นไป
จะสามารถกดเลือกรับไอเทมชุดแฟชั่นสวมใส่  (เมื่อทำการสร้างเสร็จจะสามารถรับไอเทมได้ในวันถัดไป)

2. สำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่น
ไอดีของผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าล็อคอินเล่นเกม 30 วันขึ้นไป (ไม่ได้ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 61 )

เมื่อเข้าร่วมและระบบตรวจสอบผ่านตามเงื่อนไข สามารถกดเลือกรับไอเทมชุดแฟชั่นสวมใส่ได้ทันที

» การใช้งานไอเทมโค้ด :
1. 1 ID ที่ตรงตามเงื่อนไข สามารถรับไอเทมโค้ดได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ไอดีที่รับไอเทมโคด จะสามารถใช้ไอเทมโค้ดนั้นได้ (ไอเทมโค้ดผูกไอดี)
3. ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น


» ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม «

ไอดีใหม่ ต้องทำการเข้าไปสร้างตัวละครก่อน สามารถ “สมัครไอดี” และ “ดาวน์โหลด”

1. ล็อคอิน เข้าสู่ระบบกิจกรรม ล็อคอินด้วยไอดีที่ผู้เล่นต้องการรับไอเทมชุดสวมใส่

2. หากไอดีตรงตามเงื่อนไข ผู้เล่นจะเข้าสู่หน้าเลือกรับชุดสวมใส่

3. เลือกชุดที่ต้องการได้ 1 ชุด

4. เมื่อเลือกชุดแล้ว ระบบจะแสดงไอเทมโค้ดของชุดนั้น

ให้นำไอเทมโค้ดไปใช้งานที่ระบบไอเทมโค้ดอีกครั้ง  ระบบไอเทมโค้ด

 


 
» ทีมงาน RAN Online «
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า